Ngày đăng : 4/17/2019
Đập phá, tháo dỡ những công trình đã cũ, xuống cấp về chất lượng, mất an toàn cũng như công trình không còn mục đích sử dụng, công trình được trưng dụng để phục vụ phúc lợi xã hội là một nhu cầu mang tính tất yếu hiện nay. Nhắc tới chuyện đập phá, người ta thường nghĩ đó là một việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Nhưng thực tế, đó là là câu chuyện không hề dễ.
Chia sẻ bài viết: